Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze site van Sport40.be is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Sport40 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar andere internetsites. De AVS redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw heeft getracht de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen.

Cookie Verklaring

Cookies
Als u een van onze websites bekijkt, kunnen we informatie op uw computer opslaan, in de vorm van een 'Cookie' of soortgelijk bestand. Deze informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een website of advertentie bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw browser. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Verantwoordelijke voor de verwerking is AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw. Door u akkoord te verklaren met onze privacy policy geeft u AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw toestemming om uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, te verwerken voor direct marketing doeleinden. Tevens geeft u hiermee uw toestemming om deze gegevens door te geven aan contractuele partners met het oog op verwerking voor direct marketing. Indien u reeds als klant geregistreerd bent bij AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw worden de door u verstrekte gegevens opgenomen in uw klantenprofiel. Uw persoonsgegevens worden verder - in een gecodeerde vorm die niet toelaat om u te identificeren – doorgegeven aan onder meer Pebble Media. Via een cookie,die op uw computer wordt geplaatst, gebeurt een anonieme verwerking van uw internetgebruik zodat commerciële informatie die u via websites wordt aangeboden, kan aangepast worden aan uw profiel (bijv. aan uw leeftijd, uw geslacht of uw regio). Het bestand dat op die wijze wordt opgebouwd, kan – eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren – worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor direct marketing hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee daarvoor overeenkomsten werden gesloten.
Noteer dat u niet akkoord hoeft te gaan met de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u zich registreert zonder uw akkoord te geven, zal uw e-mailadres enkel gebruikt worden voor de dienst (bijv. toezending van de nieuwsbrief) waarvoor u zich registreert.
Noteer eveneens dat u cookies op uw computer kunt weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van Pebble Media (www.pebblemedia.be).

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

AddThis
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van AddThis afkomstig is. Door middel van deze code wordt een cookie geplaatst. Leest u de privacyverklaring van dit bedrijf bedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De door u verstrekte gegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand van AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw, Koning Albert straat 6 te 9900 Eeklo. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van je gegevens en je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van je gegevens.
Privacy op het net

AVS Oost-Vlaamse televisie vzw respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken.Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden.Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens, die u aan informatie AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of uitwissen.

Persoonlijke gegevens.
AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a.
De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 6. Met als doel deze te gebruiken voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek. Deze gegevens kunnen AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten. Zij kunnen worden doorgegeven aan bedrijven en/of aan derden zodat zij interessante product- of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten.
Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel).

De wet
De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van adressenbestanden.
Deze wet voorziet twee belangrijke punten :
• elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
• elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)

Bovendien voorziet vermelde wet in het recht zich te verzetten tegen elke verwerking én tegen de doorgave van uw gegevens aan derden.
U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens.
U kan ons bereiken op volgend adres :

AVS Oost-Vlaamse Televisie vzw
Koning Albertstraat 6
9900 Eeklo

Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail naar promotie@avs.be

Niet-persoonlijke gegevens.
In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is.
Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent.